Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence’i kõne Eesti Kaitsejõudude Peastaabis 31.07.2017

Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence’i kõne Eesti Kaitsejõudude Peastaabis 31.07.2017

Foto: Eesti Kaitsevägi

President Kaljulaid, president Vejonis, president Grybauskaitė, kindral Terras, kolonel Ridland, Ameerika Ühendriikide relvajõudude liikmed, Eesti, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa relvajõudude liikmed, mul on suur au olla siin suurepärase (eduka) Eesti riigi kaitseväe peastaabis.

Ja ma toon teile kõigile tervitusi vaba maailma juhilt, Ameerika Ühendriikide presidendilt, president Donald Trumpilt.

President saatis mind isiklikult käesoleval ajal siia, et tänada teid kõiki, kes te olete silma paistnud ja välja astunud meie  alliansi kaitseks. Meie väärtuste kaitseks. Meie eluviisi läbimurde kaitseks.

Minu ees seisab täna suurendatud liitlaste kontingent – Enhanced Forward Presence, eFP, NATO liikmelisuse kehastus, vabad inimesed vabadest riikidest seismas koos relvavendade ja -õdedena.

Piibel ütleb meile: „ Kui olete võlgu, siis tasuge võlg; kui austate, siis andke au; kui peate lugu, siis näidake lugupidamist“.

Ja ma seisan täna teie ees, et tasuda tänu-, au- ja austusvõlg teist igaühe ees Ameerika Ühendriikide presidendi ja Ameerika inimeste nimel.

Te olete meie parim osa – kõik kangelased.

Ning te olete siin, teiega koos on siin ameeriklased , kodust kaugel .  Ameerika Ühendriike ja Euroopat seob  ajalugu, põline allianss ja kestev sõprusvanne, ja mis kõige tähtsam, me oleme kokku seotud oma pühendumuses vabadusele.

President Trumpi ametiajal on Ameerika Ühendriikide põhimõtteks asetada Ameerika turvalisus ja õitseng esikohale. Kuid, nagu president on seda kinnitanud ja mida näitab minu tänane kohalolek siin, Ameerika esimesena  ei tähenda Ameerika üksinda.

Oma tänasel varasemal kohtumisel Balti riikide juhtidega andsin neile edasi sama sõnumi, mille edastan ka teile täna siin: Ameerika Ühendriigid on teiega.

Ameerika seisab koos Balti riikide rahvaste ja inimestega – nüüd ja alati.

Me seisame koos  oma  NATO liitlastega olles  pühendunud teie turvalisusele.

Ja president Trumpi ametiajal kaitsevad Ameerika Ühendriigid aegumatuid väärtusi, mis ühendavad Ameerikat ja Euroopat läänes: vabadus, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted.

Nagu president väljendas oma ajaloolises kõnes Varssavis kõigest eelmisel kuul, on need väärtused tema sõnade kohaselt: „Hindamatud sidemed, mis ühendavad  meid riikide, liitlaste ja tsivilisatsioonina.”

Lääne tsivilisatsioon on mitmekülgsete, vabade riikide  ja inimeste kaunis mosaiik, kus neil kõigil on oma ainulaadne ja eriline ajalugu, kultuur, keel  ja traditsioonid, mis kõik vajavad tunnustamist, väärtustamist ja kaitsmist.

Ning Eesti, Läti ja Leedu on esmaklassilised näited meie tsivilisatsiooni eluvõimest ja pühendumisest vabadusele.

Järgmine aasta tähistab vabaduse sünni 100. aastapäeva Balti riikides. Te olete sellest sünniõigusest kinni hoidnud, hoolimata neist, kes on üritanud seda teilt ära võtta.

Suurema osa eelmisest sajandist olid teie rahvad lukustatud raudse eesriide taha. See kommunistlik režiim kujutas endast kõike, mis on loomuvastane vabadele inimestele. See üritas hävitada teie identiteeti, teie traditsioone, teie keelt, teie olemuse tuuma, milleks on  teile pere ja usu sidemed. Ma võin uhkusega öelda, et kõigi teie brutaalsete okupatsioonikümnendite vältel keeldusid Ameerika Ühendriigid nõustumast nõukogude liidu seadusvastaste nõuetega teie kolme Balti riigi suhtes. Teie vastupidavus on inspireerinud vabu rahvaid üle kogu maailma  ja meil oli au  seista teie kõrval.

See ei ole ajalooline kokkusattumus või õnnetus, et just siin Tallinnas  tekkisid mõned kõige esimesed mõrad raudses eesriides. Te säilitasite oma mälestuse minevikust oma tuleviku vundamendina  ja te säilitasite vabaduseleegi oma südames.

Kõigest 30 aasta eest kogunes enam kui 300 000 eestlast laulma laule oma maast ja oma inimestest nagu Hiskija (Juuda kuningas) päevil, „lauljad laulsid”, ja peatselt tõusis teie kultuur ja riik uuesti. Seejärel ühinesid laulva revolutsiooni kooriga ka teie õed ja vennad Lätis ja Leedus.

Ning 1989. aastal ühendasite käed Balti ketis, murdumatu tahte ketis, mis ühendas Tallinna, Riia ja Vilniuse…

Teie hääled olid nii tugevad, teie haare nii kindel, et nõukogude liit  lagunes  ja te võtsite tagasi oma vabaduse kommunismi tuhast.

Ning alates sellest päevast on Eesti, Läti ja Leedu inimesed ulatanud oma käed sõpruses Euroopale ja Ameerika Ühendriikidele ning täna, üheskoos, seisame kui üks.

Ameerika Ühendriigid ja Euroopa on koos tugevamad kui oleksime kunagi eraldi, ja nii me tervitasimegi kõigest 13 aasta eest Balti riike Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ,kõige edukamasse vastastikuse kaitse allianssi maailma ajaloos.

Balti riigid kehastavad meie alliansi vahvust, teie pühendumine NATO ühiskaitsele inspireerib meid kõiki.

  1. aasta Walesi tippkohtumisel võtsid kõik NATO liikmesriigid kohustuse jõuda kümnendi jooksul minimaalselt kahe  protsendi  kaitsekulutusteni  oma siseriiklikust koguproduktist.

President Trump on selgesõnaliselt väljendanud, et kõik NATO liikmesriigid peavad „andma viimaks oma õiglase osa ja täitma oma finantskohustusi”.

Käesoleval hetkel  seisan ma uhkusega ühe riigi südames, mis vaid viiest NATO liikmesriigist  täidab seda põhinõuet. Eesti koos Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Kreeka ja Poolaga täidab või ületab oma kohustusi, mis on suunatud meie ühiskaitsesse. Mul on hea meel märkida, et 2018. aasta lõpuks liituvad Läti ja Leedu nende riikidega oma lubaduse täitmisel ja president Trump ootab, et kõik meie NATO liitlased järgiksid teie eeskuju.

President ja mina oleme tänulikud siia kogunenud Balti riikide liidritele juhtrolli täitmise ja eeskuju eest.

Ning eelkõige Eestile. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana teadke, et teil on Ameerika Ühendriikide täielik toetus oma soovile saavutada Euroopas tugevam sisejulgeolek, tugevamad välispiirid, ELi ja NATO vaheline töökindlam partnerlus ning Euroopa kaitsekulutuste suurendamine.

Meie alliansi südames on vankumatu lubadus, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Kuid see vanne nõuab tegutsemist, iga NATO liikmesriik peab uuendama oma pühendumust meie ühisele kaitsele ja nad peavad seda uuendama kohe.

Tugev ja ühine NATO on vajalikum täna kui see oli mis tahes hetkel pärast kommunismi lagunemist veerandsajandi eest. Meie vastased on arvukamad, nutikamad ja raksemini määratletavad kui kunagi varem.

Käesoleval ajastul on varasemad  kaudsed ähvardused muutunud kohalikeks ohtudeks riikidele ja kogukondadele kogu maailmas ja seetõttu peavad kõik vabad riigid ühinema nendega võitlemiseks ja neist jagu saamiseks.

Praegusel ajal võitleb meie liit radikaalse islamiterrorismiga meie  tingimustel nende territooriumil  ja me ei puhka ega anna järele enne , kui me saame kätte ja hävitame ISIS-e lätte nii, et see ei saa enam ohustada meie inimesi, meie liitlasi või meie püha õigust vabadusele.

Balti riigid on ISIS-e vastase ülemaailmse rinde liikmed ning Ameerika Ühendriigid ja meie inimesed on tänulikud teie tegevuse eest.

Ning kõik kolm teie riiki osalevad NATO vankumatu toetuse missioonil Afganistanis, kus meie kodanikud on mitmete aastate vältel koos teeninud ja ohvreid toonud .

Ameerika Ühendriikide inimesed leinavad Eesti, Läti ja Leedu kodanikke, kes on andnud oma elu vabaduse aate eest. Nad on kangelased  ja nende nimed on igaveseks kirjutatud Ameerika inimeste südameisse.

Kuid terrorism ei ole meie ainsaks vastaseks. Kõigest eelmisel nädalal nägid meie allianss ja maailm tõsist  ja kasvavat ohtu, mida kujutavad endast Põhja-Korea ja Iraani valitsusrežiimide raketivõimekused.

Mõlemad valitsusrežiimid viisid läbi provokatiivseid starte 24 tunni jooksul. Sellised tegevused on viinud ähvardused lähemale meie partneritele selles regioonis, nad on ähvarduseks atlandiülesele liidule ja Ameeriklaste kodumandrile.

Nende laienevate ohtude ja provokatsioonide taustal seisame koos meie alliansi ja kõigi meie väärtuste kaitsel. Meil kõigil on otsustav roll – kõik selle alliansi riigid põimuvad ulatuslikult  vabaduse kangas.

Ameerikal ei ole väikseid liitlasi.

Täna seisame kohas, kus ida kohtub läänega – vabaduse piiril.

Ning mitte ükski oht ei ole Balti riikides nähtavam kui teie ettearvamatu  idanaabri agressioonide ulatus.

Venemaa üritab ka praegusel hetkel jätkuvalt rahvusvahelisi piire jõuga ümber joonistada , õõnestada suveräänsete riikide demokraatiat  ja pöörata Euroopa vabad riigid üksteise vastu.

President Trump on nõudnud Venemaalt oma destabiliseerivate tegevuste lõpetamist Ukrainas ja mujal,  toetuse lõpetamist vaenulikele valitsusrežiimidele nagu Põhja-Korea ja Iraan.

Ning president Trumpi ametiajal jätkavad Ameerika Ühendriigid Venemaa vastutusele võtmist oma tegevuste eest ja me kutsume oma Euroopa liitlasi ja sõpru samamoodi käituma.

Meie pühendumuse märgina kirjutab president Trump peatselt alla seadusandlusele, mis tugevdab ja sätestab  Ameerika Ühendriikide sanktsioone Venemaa vastu.

Ameerika Ühendriigid eelistavad konstruktiivset suhet Venemaaga ühistel huvidel põhineva koostöö alusel. Venemaa on samuti öelnud, et nad sooviksid normaliseerida suhteid Ameerika Ühendriikidega. Kahetsusväärselt astus Venemaa eelmisel nädalal drastilise sammu Ameerika Ühendriikide diplomaatilise kohalolu piiramiseks oma riigis.

President Trump on selgesõnaliselt öelnud: Ameerika on avatud parematele suhetele Venemaaga. Kuid meie president ja meie kongress on meie sõnumis ühtsed. Paremate  suhete loomise ja sanktsioonide eemaldamise eelduseks saab olla vaid neid meetmeid põhjustanud Venemaa tegevuste tühistamine.

Me loodame paremaid päevi ja paremaid suhteid Venemaaga, kuid, nagu ma täna varem ütlesin, ei heiduta Moskva hiljutised diplomaatilised tegevused Ameerika Ühendriikide pühendumust meie turvalisusele ning meie liitlaste ja maailma vabadust hindavate riikide turvalisusele.

Ning võite kindlad olla, Ameerika Ühendriigid ei nõustu mis tahes püüetega kasutada jõudu, ähvardusi, hirmutamist või pahatahtlikku mõju Balti riikides või meie mis tahes lepinguliste liitlaste vastu  ning president Donald Trumpi ametiajal seisavad Ameerika Ühendriigid kindlalt meie artikkel viiel põhineva vastastikuse kaitse kohustuse eest  ja seda kinnitab USA relvajõudude kohalolu täna siin.

Nagu president ütles Poolas, oleme väljendanud  oma panust ühiskaitsele „mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.”

Vaadake lihtsalt Ameerika Ühendriikide juhtrolli suurendatud liitlaste kohaloleku algatuses, mis toob meid täna siia.

Suurendatud liitlaste kohalolek on meie alliansi ühiskaitse kõige laiaulatuslikum tugevdamine inimpõlve jooksul.

Siin seisavad Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa sõdurid kõrvuti Eesti jõududega. Lõunapool, Lätis ja Leedus on täiendavates lahingüksustes võtnud juhtrolli Saksamaa ja Kanada. Ning Ameerika Ühendriigid juhivad uhkelt võitlusvalmis lahinguüksust, mis on  paigutatud siia lähedale, Poolasse .

Kuid Ameerika Ühendriikide pühendumus ei seisne ainult selles algatuses. Me oleme  paigutanud täisrelvastuses soomusbrigaadi lahingurühma Kesk- ja Ida-Euroopasse Euroopa julgestusalgatuse kaudu.

Ning Ameerika relvajõud kogu piirkonnas viivad läbi jälgitavaid  harjutusi meie liitlaste ja partneritega nagu BALTOPS ja SABER STRIKE.

Meie tegevused näitavad kindlalt meie vankumatut toetust  ja parandavad meie liitlaste võimet seista kindlalt vabaduse eest ning astuda vastu mis tahes stsenaariumi käivitumisel.

President Donald Trumpi juhtimisel muudavad Ameerika Ühendriigid tugevaima sõjalise jõu maailma ajaloos veelgi tugevamaks. Nagu president ütles kõigest mõne nädala eest: „Ameerika jõud on ületamatu ja me muutume iga päevaga suuremaks, paremaks ja tugevamaks.” Ja maailm teab seda.

President on juba kirjutanud alla kümnendi suurimale sõjaliste kulutuste suurendamise eelnõule.

Ning me oleme palunud kongressil kinnitada ühe suurima investeeringu meie kaitsesse alates külma sõja päevist.

Seetõttu paluvad Ameerika Ühendriigid meie liitlastel ja kõigil neil, kes vabadust hindavad, uuendada oma panustamistõotust  alliansi tugevdamisele ja pühendumust  eesmärgile.

Me kõik peame olema tugevad relvastuselt.

Me kõik peame olema kindlameelsed oma otsustes .

Mis kõige tähtsam, me peame olema sügavalt  veendunud, et meie eesmärk on õiglane ning et vabadus, mis on meie elu tuumaks, on kaitsmist väärt.

Suurenevate väljakutsete aegadel on president Trump tuletanud meile jõuliselt  meelde, et meie võitlus „algab meie mõtteis, meie tahtes ja meie hinges”.

Seetõttu peame koondama oma mõtteid, tugevdama oma tahet ja värskendama oma hinge, sest käitudes meie presidendi poolt lubatud viisil „ei lagune lääs kunagi – meie väärtused jäävad kestma , meie inimesed elavad külluses  ja meie tsivilisatsiooni saadab edu”.

See on seega meie ajend.

See on NATO olemasolu alus .

See on põhjus, miks Eesti, Läti ja Leedu on Euroopaga liitunud.

Ning see on põhjus, miks Ameerika Ühendriigid seisavad koos teiega – täna ja alati.

Võite kindlad olla, et Ameerika Ühendriigid on täna ja jäävad alatiseks teie suurimaks liitlaseks ja teie usaldusväärseimaks sõbraks.

Ja mul on usku. Usku sellesse, et meie allianss kasvab tugevamaks ja meie sõprus süveneb; mul on usku, et me ei kõnni üksi.

Nende suuremate väljakutsete ajastul palun Eesti ja Balti riikide inimestel, kes kõik väärtustavad vabadust, säilitada seda usku.

Sest, nagu ütleb meile Piibel: „Kus on Issanda Vaim, seal on vabadus!”

Sõbrad, meile kuulub ühine tulevik, turvaline tulevik, õitsev tulevik, ja me jagame vabadust ka tulevikus ,  olles koos  selles riikide ühenduses,  koos läänes.

Ning seetõttu ütlen ma täna täie kindlusega:  Eesti, Läti ja Leedu inimeste julgusega, meie kõigi liitlaste partnerlusele toetudes  koos Ameerika Ühendriikide relvajõudude ja meie väejuhataja president Donald Trumpiga ning kindla usuga meie kõikvõimsasse jumalasse, tean ma, et vabaduse tulevik nendes riikides ja üle kogu maailma on eredam kui kunagi varem , ja me läheme sellele ühiselt vastu.

Tänan teid! Jumal õnnistagu teid! Jumal õnnistagu Eestit, Leedut ja Lätit! Ning jumal õnnistagu Ameerika Ühendriike!