Asepresident Mike Pence’i avaldus ühisel pressiüritusel Balti riikide juhtidega 31.07.2017

VALGE MAJA

Asepresidendi Büroo

__________________________________________________________________________________________________

Koheseks avaldamiseks                                  31. juuli 2017

ASEPRESIDENT MIKE PENCE’I AVALDUS

ÜHISEL PRESSIÜRITUSEL BALTI RIIKIDE JUHTIDEGA

Kadrioru loss

Tallinn, Eesti

 

ASEPRESIDENT:

President Kaljulaid, tänan Teid Teie sooja tervituse ja külalislahkuse eest, mida olete näidanud mulle ja mu perekonnale.  Ning Teile President Vējonis ja President Grybauskaitė, mul on au olla täna siin Balti riikide juhtidega.

Ning mul on suur privileeg tuua Teieni täna siin väga lihtne sõnum Ameerika Ühendriikide Presidendilt, President Donald Trumpilt.

President saatis mind siia, et öelda:  Me oleme Teiega koos.  Me seisame koos Eesti, Läti ja Leedu inimeste ja rahvastega — ja me teeme seda alati.

Järgmine aasta tähistab kõigi Teie kolme riigi vabaduse sünni 100. aastapäeva, kuid suurema osa sellest viimasest sajandist pidite võitlema, et võtta tagasi oma iseseisvus ja oma vabaduse püha sünniõigus.

Ameerika Ühendriigid seisid uhkelt Teiega koos, kui te vaevlesite kommunistliku okupatsiooni all.  Me keeldusime kõigi kümnendite vältel tunnistamast Balti riike nõukogude liidu osana.

Kui te tõstsite oma hääled laulvas revolutsioonis, ühinesime kaugelt kooriga vabaduse nimel.  Kui te ühendasite oma käed Balti ketis, ulatasime käed üle kogu maailma.

Ning Ameerika Ühendriikide inimesed uskusid koos Teiega, et Balti riigid saavad ühel päeval võtta tagasi oma õiglase koha vabade ja suveräänsete riikide hulgas — ja seda Te ka tegite.

Täna olete saavutanud selle eesmärgi — ja rohkemgi veel — liitudes Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga.

Mul on eriline au olla siin Eestis Teie Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise puhul.  Ameerika Ühendriigid liitusid Teiega Teie üleskutses oma juhtrolli raames ELis tugevdada sisejulgeolekut ja välispiire, tagada töökindlam partnerlus ELi ja NATO vahel ning suurendada Euroopa kaitsekulutusi.

Nagu ma ütlesin ka kolmele presidendile, President Trump ja mina tervitame nende kõigi vankumatut pühendumust meie NATO alliansile.

Eesti on üks ainult viie riigi hulgast, mis täidab oma kohustust kulutada minimaalselt 2 protsenti oma sisemajanduse koguproduktist kaitsele, ning Läti ja Leedu, mul on hea meel märkida, täidavad selle eesmärgi 2018. aasta lõpuks.

Balti riigid juhivad oma eeskujuga , kuid annavad  ka ise olulise panuse rahvusvahelisse julgeolekusse.

Te osalete ülemaailmses sõjas ISIS-e vastu ja käesoleval hetkel saan tänutundega öelda, et kõik kolm riiki osalevad NATO missioonil Resolute Support („Otsustav toetus”) Afganistanis.  Ameerika Ühendriigid tänavad Teid ja teie inimesi ning me leiname 14 Eesti, Läti ja Leedu kangelast, kes on andnud oma elu vabaduse aate nimel.

Kõigest mõne lühikese tunni pärast kohtume neljakesi Ameerika Ühendriikide, Eesti, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa relvajõududega, kes kõik kaitsevad seda piirkonda NATO algatuse Enhanced Forward Presence („Liitlaste suurendatud kohalolek”) kaudu.

Me seisame koos siin ja üle kogu maailma, kuna me teame, et tugev ja ühtne NATO on vajalikum täna, kui see on olnud mis tahes hetkel pärast kommunismi lagunemist veerandsajandi eest.  Ning mitte ükski oht ei ole Balti riikides nähtavam kui teie ootamatu idanaabri agressioonide ulatus .

Käesoleval hetkel üritab Venemaa jätkuvalt joonistada jõuga ümber rahvusvahelisi piire, õõnestada suveräänsete riikide demokraatiat  ja pöörata Euroopa vabad riigid üksteise vastu.

President Donald Trumpi juhtimisel ei nõustu Ameerika Ühendriigid mis tahes püüetega kasutada jõudu, ähvardusi, hirmutamist või pahatahtlikku mõju Balti riikides või meie mis tahes lepinguliste liitlaste vastu.

Et väljenduda selgelt:  me loodame paremaid päevi ja paremaid suhteid Venemaaga, kuid Moskva hiljutine diplomaatiline tegevus ei muuda Ameerika Ühendriikide pühendumust meie julgeolekule, meie liitlaste julgeolekule ja vabadust hindavate riikide julgeolekule üle kogu maailma.

President Donald Trumpi ametiajal seisavad Ameerika Ühendriigid kindlalt meie artikkel viiel põhineva vastastikuse kaitse kohustuse eest ning rünnak meist ühe vastu on rünnak meie kõigi vastu.

President Trump teab samuti, et julgeolek on meie õitsengu aluseks, ning Ameerika Ühendriigid ja meie Balti liitlased, nagu me täna arutasime, jätkavad uute ja uuendatud viiside otsimist, kuidas aidata kaasa üksteise õitsengule.  Meie kahepoolne kaubavahetus ületab kokku enam kui 3,5 miljardit dollarit, meie kombineeritud investeering üksteise majandustesse on peaaegu 300 miljonit dollarit.

Kuid nagu me neljapoolselt arutasime, peame paljudel viisidel laiendama oma majanduslikke sidemeid ja me üritame seda ka saavutada.  Siin Eestis on viljakas iduettevõtete kultuur, mis meenutab mulle Ameerikat, ning kogu piirkonnas on loetlematult palju suurema kaubanduse ja investeeringute võimalusi.

President ja mina tervitame Leedu ettevõtte hiljutist otsust osta veeldatud maagaasi Ameerika Ühendriikidest.  Ning esimese tarne sooritamise järel järgmisel kuul ei tule see kasuks mitte ainult meie õitsengule, vaid see aitab ka suurendada piirkondlikku julgeolekut ja stabiilsust.  Ning ma olen kindel, et see tehing on kõigest esimene mitmete seast.

Täna on side Ameerika Ühendriikide ja Eesti, Läti ja Leedu Balti riikide vahel tugev ning ma tean, et President Trumpi ning siia kogunenud juhtide eestvedamisel  muutub aja jooksul meie side ainult tugevamaks.

Meile kuulub julgeoleku ja õitsengu jagatud tulevik, meile kuulub vabaduse jagatud tulevik ja me liigume edasi selle tuleviku teostamise suunas — ühiselt, igaveste liitlaste ja sõpradena.

Tänan teid!